diver
diver
diver
diver

Сглобяване на Риг Системи

Обучение за търгуване с криптовалути

Инвестиция в криптовалути

Онлайн крипто тематични реклами

– Снабдяване с нужният хардуер за сглобяване на майнинг риг

– Сглобяване на пълната конфигурация

– Колокация на риговете ви в добре защитено помещение

– 24ч. Поддръжка от квалифициран персонал

– Абонамент за сигнали за търгуване с криптовалути тип (купи на цена/продай на цена)

– Обучение как да използвате сигналите ни

– Създаване на криптовалутен портфейл

– Зареждането му с избраните криптовалути

– Обучение за цялата процедура от наш сътрудник при лична среща, или онлайн

– Банер реклами в сайта ни

– Реклама със специално изготвена статия за вашата услуга/продукт

Сглобяване на Риг Системи

– Снабдяване с нужният хардуер за сглобяване на майнинг риг

– Сглобяване на пълната конфигурация

– Колокация на риговете ви в добре защитено помещение

– 24ч. Поддръжка от квалифициран персонал

Обучение за търгуване с криптовалути

– Абонамент за сигнали за търгуване с криптовалути тип (купи на цена/продай на цена)

– Обучение как да използвате сигналите ни

Инвестиция в криптовалути

– Създаване на криптовалутен портфейл

– Зареждането му с избраните криптовалути

– Обучение за цялата процедура от наш сътрудник при лична среща, или онлайн

Онлайн крипто тематични реклами

– Банер реклами в сайта ни

– Реклама със специално изготвена статия за вашата услуга/продукт

Имате интерес към услугите ни

Изпратете ни имейл

cryptomaniabg@abv.bg

CryptoMania-bg-logo