24 January 2019

Оттеглянето на заявлението за промяна на правилата в SEC от CBOE