13 March 2019

Европа се стреми да управлява криптовалутните технологии чрез въвеждане на нови държавни системи