Италианската банкова асоциация дава на цифровите евро зелена светлина

цифрова валута на Централната банка
Купи и продай криптовалути

Прочети още:

QubitTech е създаден от група независими експерти в алгоритмични и ръчни методи за управление на активи, заедно с признати специалисти в областта на развитието и приложението на електронни системи с богат опит от традиционните финансови пазари.”

Купи и продай криптовалути

 

Изпълнителният комитет на Италианската банкова асоциация (ABI) одобри десет критерия за цифрова валута на Централната банка (CBDC), с което Италия направи крачка по-близо до постигане на съгласие по принцип с евентуалното въвеждане на цифрово евро.

Associazione Bancaria Italiana е търговската асоциация на италианските банки, основана през 1919 г. и включва 707 члена. Докато дискусиите за цифровото евро продължават, асоциацията изясни позицията си.

В изявление на ABI за „цифрова валута и [CBDC]“ организацията изрази своето одобрение. Асоциацията заяви, че европейска CBDC, предназначена за обществеността, може да представлява „еволюция на паричните средства“.

ABI заяви, че Европейската централна банка (ЕЦБ) – която все още не коментира съобщението – ще отговаря за цифровия евро проект. Изглежда обаче, че ABI има желание да продължи напред и дори предложи да помогне. В съобщението се посочва, че сдружението създало работна група миналата година. Целта му, казва ABI, е да изследва приложението на цифрови монети и криптовалути.

Първото от 10-те съображения на ABI за емитиране на цифрови евро е паричната стабилност и пълното спазване на европейската регулаторна рамка трябва да се запази приоритетно.

Цифровите пари трябва да бъдат напълно доверени от гражданите, критерий, който изисква спазване на най-високите стандарти за спазване на регулаторните норми, безопасност и надзор. Освен това трябва да се наблегне на защитата на личните данни.

ABI също така заявява, че програмируемата цифрова валута представлява иновация във финансовата сфера, способна до дълбока революция на парите и обмена, което може да доведе до значителни подобрения, особено що се отнася до ефективността на оперативните и управленските процеси.

АБИ каза:

„Оттук и значението на отделянето на внимание и енергия за бързото и съвместно сътрудничество на всички участници в екосистемата, са полезни инструменти преди всичко за развитието на еврозоната.“

 

Поради ролята, която трябва да играе ЕЦБ, КБРР ще бъде „инструментът“, който съгласува необходимостта от иновации и оперативна съвместимост с аналоговия свят. Асоциацията добави, че съществуването на такъв инструмент би могъл едновременно да намали привлекателността на инструменти със сравнима употреба, но емитирани от частни лица или (в случаите на пълна децентрализация), които не могат да бъдат идентифицирани, характеризиращи се с присъщо по-висок рисков профил.

Ролята на банката ще остане решаваща, твърди ABI в бъдещата работа по идентифициране на модела за дистрибуция, запазване и обмен на цифрови валути, който ще обслужва нуждите на крайните потребители и ще поддържа регулаторното съответствие.

Някои от предимствата на CBDC биха включили уреждането на трансгранични транзакции за партньорска равнопоставеност, смекчаване на лихвените проценти и по-лесни транзакции от машина до машина.

Италианските банки вече използват инфраструктурата на технологията за разпределена книга (DLT) чрез проекта Spunta , който е предвиден за пълното внедряване в домашния банков сектор през март 2020 г. Банките са длъжни да бъдат част от промяната, породена от важната иновация като цифровите монети, добави ABI.

Както беше съобщено по- рано , френската централна банка, Banque de France , заяви, че вече успешно е тествала дигитално евро, своя CBDC, функциониращо на блокчейн, на 14 май тази година. Банката заяви, че сътрудничи с основната банка Société Générale Forge в процеса, като в бъдеще са планирани още изпитания заедно с други играчи.

?????? ????? ???????? – ?????? ??????? ?????? ???????? ?????

 

/реклама/

QubitTech – Крипто търговия с квантови технологии

QubitTech е създаден от група независими експерти в алгоритмични и ръчни методи за управление на активи, заедно с признати специалисти в областта на развитието и приложението на електронни системи с богат опит от традиционните финансови пазари.

Екипът стоящ зад qubittech